Claudia Țapardel: Bucureștiul are toate șansele să devină un model de dezvoltare urbană inteligentă prin utilizarea eficientă a fondurilor pentru dezvoltare regională

Opportunities for regional and urban development: the contribution of European funds to the Bucharest-Ilfov regionAstăzi a avut loc la Parlamentul European conferința intitulată „Oportunități de Dezvoltare Regională și Urbană: Contribuția Fondurilor Europene pentru Dezvoltarea Regiunii București-Ilfov”, organizată de eurodeputata PSD Claudia Țapardel în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. La eveniment au participat Luminița Odobescu, Ambasadoarea României la UE, eurodeputați străini și români, reprezentanți ai Comisiei Europene, Mihai Toader, primarul sectorului 2 din București, consilieri locali și generali ai capitalei, precum și alți reprezentanți din partea mai multor autorități europene responsabile de dezvoltare regională și urbană. Scopul evenimentului a fost facilitarea dialogului între instituțiile europene și profesioniștii din administrația publică locală din România pentru dezvoltarea de proiecte în zona regiunii București. „Conferința de astăzi oferă un bun prilej de a-i aduce împreună pe cei care se ocupă zi de zi de ceea ce înseamnă dezvoltare regională și locală, în ideea de a pune bazele unui dialog pe termen lung între București și Bruxelles și de a identifica pârghiile prin care reprezentanții noștri locali pot solicita ajutorul Comisiei”, a declarat Claudia Țapardel în deschiderea conferinței. „O politică urbană de succes ține cont nu doar de cât de repede crește PIB-ul pe cap de locuitor, ci de cât de bine sunt gândite și gestionate proiectele pentru mobilitate, eficiență energetică și gestionarea deșeurilor, precum și amenajarea de parcuri și îmbunătățirea infrastructurii de transport și energetice. pentru această este nevoie de o strategie pe termen lung care să includă prioritățile tuturor sectoarelor și care să reflecte coeficientul de dezvoltare extrem de diferit de la o zonă la alta a acestora. Îmi doresc ca după acest eveniment, cei prezenți să rămână cu convingerea că au întotdeauna un sprijin în instituțiile europene, dar și să înțeleagă că ajutorul vine atunci când este cerut, iar pentru aceasta trebuie să fie activi și să preia inițiativa unei discuții. În spiritul acestei idei, evenimentul de azi va fi continuat printr-o întâlnire bilaterală în care delegația română a reprezentanților din partea autorităților locale a sectoarelor vor putea vorbi direct cu Comisia Europeană despre proiecte concrete și instrumentele financiare pe care le au la dispoziție”. Din partea Comisiei Europene, Carsten Rasmussen, șeful de unitate responsabil de România în cadrul DG Regio, mesajul a fost unul de încurajare și de sprijin pentru România și municipiul București. „Bucureștiului a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimii douăzeci de ani, iar fondurile europene au contribuit din plin la această schimbare. Cu toate acestea, trebuie accelerat procesul de absorbție, iar Comisia Europeană este pregătită să intensifice dialogul cu capitala României. Pentru o colaborare eficientă însă este nevoie de o clarificare urgentă a structurii de management și gestionare a fondurilor europene, pentru a putea poziționa Bucureștiului pe o poziție de negociere proporțională cu importanța acestuia”. Unul dintre cei care au prezentat perspectiva autorităților locale a fost Mihai Toader, primarul sectorul 2 din Municipiul București. Acesta a trecut în revistă câteva din realizările sectorului său și a expus strategia pentru următorii ani. „Fondurile structurale din exercițiul financiar 2007-2014 au fost esențiale pentru realizarea mai multor proiecte privind reabilitarea de străzi, atât din perspectiva calității drumurilor, dar și a alimentării cu apă și siguranța cetățenilor. Pentru perioada următoare, urmărim să accesăm fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și eficientizarea energetică”, a declarat Toader. La eveniment au participat și patru eurodeputați din Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI), printre care și Mercedes Bresso, fostă președintă a Comitetului Regiunilor, organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local și regional, care oferă autorităților subnaționale posibilitatea să-și facă auzită vocea în cadrul instituțiilor de la Bruxelles. Eurodeputata italiană a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul politici europene de coeziune, îndemnând pe de o parte la simplificare și la un efort susținut de implementare de proiecte cu un impact real asupra vieții cetățenilor. „Următoarele luni vor fi critice pentru continuarea proiectului european și implicit a politicii de coeziune, una dintre inițiativele cele mai contestate de către euroscepticii din mai multe țări ale Uniunii. Comisia Europeană trebuie să fie pregătită să schimbe felul în care gestionează aceste fonduri structurale și de coeziune, inclusiv prin simplificare, iar Statele Membre au obligația de a ridica ștacheta în ceea ce privește calitatea proiectelor propuse”.

Opportunities for regional and urban development: the contribution of European funds to the Bucharest-Ilfov region